Suurin osa käyttämästämme energiasta on sähköverkon siirto- ja muuntohäviöitä. Sähkön siirrossa syntyy aina energiahäviötä, josta vastaa sähkönsiirtoyhtiö. Pyrimme parantamaan sähköverkon energiatehokkuutta ja vähentämään häviötä. Syksystä 2015 lähtien kaikki hankkimamme uudet jakelumuuntajat ovat päivitetyn EU-direktiivin mukaisia, pienihäviöisiä ECO-muuntajia.

Käytämme hiilidioksidipäästötöntä sähköä kompensoimaan sähköverkon häviötä. Vuonna 2016 hankimme häviösähkön kompensointiin 389,3 GWh sähköenergiaa.

Lisäksi verkkoalueemme varavoimakoneet tarvitsevat pieniä määriä polttoaineita. Urakoitsijamme hankkivat polttoaineen.

Oma energiankäyttö

Carunan oma energiankäyttö koostuu pääasiassa toimistokiinteistöissä kuluttamastamme sähkö- ja lämpöenergiasta.

Carunan oma energiankäyttö koostuu pääasiassa toimistokiinteistöissä kuluttamastamme sähkö- ja lämpöenergiasta. Valtaosa omasta energiankäytöstämme tapahtuu Espoon Upseerinkadun toimitilassa, jonka otimme käyttöön syyskuussa 2015. Vuonna 2016 käytimme sähköenergiaa 2,21 GWh ja lämpöenergiaa 1,82 GWh.

Upseerinkadun toimitilassa lähes 75 prosenttia energiasta kuluu muun muassa serverien ja valvomon jäähdyttämiseen sekä muun kiinteistön jäähdyttämiseen, lämmitykseen ja ilmanvaihtoon. Muita merkittäviä energiankulutuskohteita ovat muun muassa käyttöveden lämmitys sekä valaistus. Kiinteistössä toimivan ravintolan kulutusta ei ole otettu huomioon Carunan energiankulutusmittauksessa.

Käytämme Upseerinkadun toimitilassa kaukolämmön ohella ilmastoinnin jäähdytyksessä maalämpöä.

Oma energiantuotanto

Carunalla on kaksi aurinkosähkön tuotantopistettä.

Carunalla on kaksi aurinkosähkön tuotantopistettä, joiden pääasiallisena tarkoituksena on kerätä omakohtaista kokemusta hajautetusta energiantuotannosta.

Asennutimme Upseerinkadun toimitilan katolle 110 aurinkopaneelia vuoden 2015 lopussa. Aurinkopaneelien nimellisteho on noin 29 kWp. Vuonna 2016 paneelien kokonaisenergiantuotanto oli reilu 14 MWh. Käytimme tuotetun energian toimitilassamme.

Lisäksi Espoon Keilaniemessä sijaitsevan sähköasemamme katolla on 119 aurinkosähköpaneelia. Vuonna 2016 paneeleiden kokonaisenergiantuotanto oli reilu 24 MWh. Käytimme energiasta noin 10 MWh sähköasemalla ja loput siirsimme jakeluverkkoon kompensoimaan sähköhäviötä.

Energiatehokkuussopimus

Energiatehokkuus on keskeinen osa Carunan ympäristövastuuta ja asiakasyhteistyötä. Olemme olleet mukana kansallisessa energiatehokkuussopimuksessa ja sitä edeltävässä energiansäästösopimuksessa sopimusjärjestelmän alusta eli vuodesta 1997 lähtien. Edellinen sopimuskausi päättyi vuoden 2016 lopussa, ja Caruna liittyi mukaan myös uuden sopimuskauden 2017–2025 sopimukseen.

Mittava verkonparannusohjelma pienentää sähköhäviötä.

Olemme sitoutuneet ottamaan energiatehokkuuden huomioon kaikessa sisäisessä toiminnassamme ja tehostamaan omaa energiankäyttöämme etenkin sähköverkon häviöiden osalta. Mittava verkonparannusohjelmamme pienentää sähköhäviötä. Huomioimme ja vähennämme häviöitä myös verkon suunnittelulla, komponenttien valinnalla ja peruskytkentätilan optimoinnilla.

Lisäksi olemme sitoutuneet parantamaan asiakkaidemme tietoisuutta omasta energiankäytöstään ja sen tehostamispotentiaalista. Tarjoamme muun muassa energianseurantapalvelua, energiatehokkuusneuvontaa ja opastusta oman energiantuotannon käyttöönotossa.

Hallitus

Toggle