Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoyhtiö. Carunalla on 21 prosentin markkinaosuus Suomen paikallisesta sähkönsiirrosta. Vastaamme 664 000 yksityis- ja yritysasiakkaan sähkönjakelusta Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa ja Pohjois-Suomessa. 82 000 kilometrin pituinen sähköverkkomme yltäisi kaksi kertaa maapallon ympäri.

Haluamme vastata asiakkaan odotuksiin ja ennen kaikkea turvata häiriöttömän sähkönsaannin.

Haluamme vastata asiakkaan odotuksiin ja ennen kaikkea turvata häiriöttömän sähkönsaannin. Parannamme ja kehitämme sähköverkkoamme jatkuvasti. Investoimme sähkönjakelun luotettavuuden parantamiseen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa seuraavan vuosikymmenen ajan. Visionamme on olla paras sähkönsiirtoyhtiö.

Carunalla on 270 omaa työntekijää ja työllistämme suoraan 2 000 työntekijää projekteissamme eri puolilla Suomea. Pääkonttorimme sijaitsee Espoossa.

Carunan omistajat ovat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt Keva (12,5 %) ja Elo (7,5 %) sekä kansainväliset infrastruktuurisijoittajat First State Investments (40 %) ja Borealis Infrastructure (40 %). Toimintamme on säänneltyä. Energiavirasto valvoo sähköverkkoliiketoimintaa Suomessa.

Yhtiörakenne

Caruna Networks Oy toimii Caruna Networks -konsernin (”Caruna”) emoyhtiönä. Caruna Networks Oy:n emoyhtiö on Suomi Power BV, jonka kotipaikka on Alankomaat. Caruna Networks Oy:n lisäksi konserniin kuuluvat yhtiöt Caruna Networks Sähkönsiirto Oy, Caruna Networks Espoo Oy, Caruna Oy ja Caruna Espoo Oy. Caruna Networks Oy omistaa Caruna Networks Sähkönsiirto Oy:n ja Caruna Networks Espoo Oy:n, jotka puolestaan omistavat Caruna Oy:n ja Caruna Espoo Oy:n.

Konsernin yhtiöistä Caruna Oy ja Caruna Espoo Oy harjoittavat Energiaviraston myöntämällä sähköverkkoluvalla sähkön alue- ja jakeluverkkotoimintaa omistamissaan sähköverkoissa. Caruna Oy vastaa sähkönsiirrosta Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Caruna Espoo Oy toimii Espoossa, Kauniaisissa, Kirkkonummella ja Joensuussa.

Caruna Oy ja Caruna Espoo Oy ovat erillisiä yhtiöitä. Niillä on erillinen hinnoittelu, sillä sähkönsiirron hintoihin vaikuttavat muun muassa paikallisen verkon olosuhteet. Caruna Oy:n verkko on suureksi osaksi maaseutuverkkoa ja Caruna Espoo Oy:n kaupunkiverkkoa.

Caruna Networks Oy, Caruna Networks Espoo Oy ja Caruna Networks Sähkönsiirto Oy tuottavat tukipalveluja koko Caruna-konsernille.

Hallitus

Toggle