Haluamme olla nykyisille ja tuleville työntekijöillemme hyvä työpaikka kasvaa ja kehittyä alan ammattilaisena, asiantuntijana tai johtajana. Vuonna 2016 carunalainen käytti koulutukseen keskimäärin 31,5 tuntia, joka on kolme kertaa enemmän kuin vuonna 2015. Pääsyy koulutusmäärän voimakkaaseen kasvuun oli uusien tietojärjestelmien käyttöönottokoulutukset sekä henkilökohtaista kehittymistä tukeva kompetenssipeli.

Asetamme turvallisuuden ja ympäristön etusijalle kaikessa toiminnassamme ja painotamme sitä myös koulutuksissamme.

Asetamme turvallisuuden ja ympäristön etusijalle kaikessa toiminnassamme ja painotamme sitä myös koulutuksissamme. Vuoden aikana muita painopistealueita olivat uudistuvien liiketoimintaprosessien ja –järjestelmien koulutukset, Carunan keskeisten osaamisten kommunikointiin ja palautteenantoon kehitetty kompetenssipeli sekä vuorovaikutus- ja viestintäkoulutukset. Lisäksi koulutusteemoina olivat sähkötekniikka, työturvallisuus, esimiestyö ja johtaminen sekä tietojärjestelmät, jotka muuttuivat merkittävästi vuoden aikana osana Carunan omien talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden perustamista.

Loimme syksyllä 2016 Caruna Akatemia –konseptin. Akatemian luennot käsittelevät laajasti Carunan liiketoimintaa. Luennot ovat kaikille avoimia ja katsottavissa myöhemmin tallenteina. Jatkamme konseptin kehittämistä vuonna 2017.

Osaaminen esiin

Caruna Talent –toimintamalli on Carunan henkilöstön kehittämisen keskeinen työkalu, jonka avulla tunnistamme yhtiömme tulevaisuuden kannalta tärkeän osaamisen sekä osaajat. Toimintamalli keskittyy vahvuuksiin ja kehittymismahdollisuuksiin sekä palautteen laatuun ja jatkuvaan vuorovaikutukseen. Lopputuloksena saamme kokonaiskäsityksen osaamisen kehittämisen painopistealueista sekä konkreettiset kehityssuunnitelmat, joiden toteutumista seuraamme säännöllisesti.

Uudistimme Carunan henkilöstön suorituksen kehittämisen mallin muun muassa henkilöstöltä saadun palautteen perusteella syksyllä 2015. Uuden toimintamallin mukaan painotimme vuonna 2016 säännöllisiä, mutta joustavalla syklillä tapahtuvia esimies-alaiskeskusteluja sekä työntekijän kokonaisvaltaista suoriutumista, kehittymistä ja työhyvinvointia tukevia kehityskeskusteluja.

Hallitus

Toggle