Toiminnallamme on suoria ja epäsuoria taloudellisia vaikutuksia. Carunalla on 270 työntekijää, ja vuonna 2016 työllistimme suoraan 2 000 urakoitsijaa projekteissa eri puolilla Suomea. Välillisesti työllistämme lisäksi 4 000 henkilöä.

Taloudellinen lisäarvo yhteiskunnalle

Toimintamme merkittävimmät suorat rahavirrat syntyvät sähkönsiirtomaksuista, ostoista palvelun ja tavarantoimittajilta, korvauksista rahoittajille ja verkon uusimis- ja ylläpitoinvestoinneista, henkilöstön palkoista sekä veroluonteisista maksuista.

Tutustu tarkemmin Carunan tuottamaan taloudelliseen lisäarvoon.

Epäsuorat taloudelliset vaikutukset

Noudatamme verojen maksamisessa, keräämisessä, tilittämisessä sekä raportoinnissa Suomen lainsäädäntöä.

Noudatamme verojen maksamisessa, keräämisessä, tilittämisessä sekä raportoinnissa Suomen lainsäädäntöä. Keskeinen tekijä Carunan verojen hoidossa on laadukas ja oikea-aikainen veroilmoitusten ja muiden lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen.

Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen liiketoiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veronluontoisia maksuja. Välittömien ja välillisten verojen lisäksi Carunan verojalanjäljessä on raportoitu työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset sekä sosiaaliturvamaksut.

Yhteenveto verojalanjäljestä kattaa sellaiset verot ja veroluonteiset maksut, joissa Carunalla on lakisääteinen velvoite maksaa tai kerätä kyseinen vero tai maksu. Sen sijaan sellaisia veroja, jotka sisältyvät tuotteen tai palvelun ostohintaan ja joista Carunalla ei ole lakisääteistä ilmoitusvelvollisuutta, ei ole sisälletty yhteenvedon tietoihin.

Tutustu tarkemmin Carunan verojalanjälkeen.

Hallitus

Toggle