Asiakkaat ja yhteiskunta

Suomalainen yhteiskunta ja asiakkaamme ovat entistä riippuvaisempia sähköstä. Sähkönsiirron luotettavuus on ensisijaista asiakkaidemme arjessa sekä elinkeinoelämän, yhteisöjen ja muun muassa viranomaisten toiminnassa.

 • Vuonna 2016 panostimme asiakaskokemuksen sekä henkilöstömme ja kumppaneidemme asiakaslähtöisyyden kehittämiseen.
 • Asiakaskokemuksen kolme keskeistä tekijää ovat edelleen toimitusvarmuus, kohtuullinen hinnoittelu ja palvelun laatu.
 • Caruna palkittiin asiakaskokemuksen johtamisesta CXPA Finland –asiakaskokemuksen ammattilaisverkoston tutkimuksessa.
 • Osallistuimme vuoden aikana yhteensä kuuteen huoltovarmuusvalmiuksia kehittävään viranomaisharjoitukseen.
 • Aloitimme kolmivuotisen sponsorointiyhteistyön Suomen Jääkiekkoliiton kanssa lasten ja nuorten liikkumisen tukemiseksi.

Asiakkaiden palveleminen

Asiakaskuntamme

 
Caruna on asiakasluvultaan Suomen suurin sähkönjakeluun keskittyvä yritys. Caruna Oy vastaa sähkönsiirrosta Pohjois-Suomessa, Etelä- ja Lounais-Suomessa, Satakunnassa ja Pohjanmaalla. Caruna Espoo Oy toimittaa sähköä Joensuuhun ja Espooseen sekä Kirkkonummelle ja Kauniaisiin.

Asiakaskuntamme on kasvanut tasaisesti vuodesta 2007. Kasvuun on vaikuttanut muun muassa kaupungistuminen ja verkkoalueemme sijoittuminen kasvukeskuksiin ja muuttovoittoisille alueille.

Tutustu asiakaskuntaamme.

Asiakkaidemme odotukset

Asiakkaiden keskeisimmät odotukset Carunalta ovat sähköntoimituksen keskeytyksettömyyskohtuullinen hinta ja vaivattomuus. Haluamme vastata asiakkaidemme odotuksiin ja ennen kaikkea turvata mahdollisimman häiriöttömän sähköntoimituksen. Parannamme ja kehitämme sähköverkkoamme jatkuvasti siten, että se vastaa nyky-yhteiskunnan edellytyksiin ja tuleviin tarpeisiin. Tämän ansiosta asiakas voi esimerkiksi tuottaa käyttämänsä sähkön itse ja myydä ylijäämäsähkön verkkomme välityksellä.

Asiakkaidemme keskeisimmät odotukset Carunalta ovat sähköntoimituksen keskeytyksettömyys, kohtuullinen hinta ja vaivattomuus.

Vuonna 2016 jatkoimme asiakasstrategian toteuttamista ja käynnistimme laajamittaisen hankkeen asiakaskokemuksen kehittämiseksi. Perustimme yhtiöön asiakaskokemusryhmän, joka vastaa asiakaskokokemuksen kehittämisestä. Kehittämisen pohjana hyödynsimme asiakas- ja henkilöstökyselyistä saatua palautetta.

Osana asiakaskokemuksen kehittämistä pidimme koko henkilöstölle koulutuspäivän, jossa henkilöstö pääsi asettumaan asiakkaan rooliin. Lisäksi lanseerasimme urakoitsijoille asiakaskohtaamisen verkkokurssin asiakaskokemuksen kehittämiseksi.

Vahvistimme asiakaspalveluamme sosiaalisessa mediassa ja lanseerasimme syksyllä verkkosivuillemme chat-toiminnon. Paransimme asiakaskokemusta uudistamalla asiakkaille suunnattuja verkkopalvelujamme kuten energiaseurantapalvelun, jonka avulla asiakkaamme voivat tarkastella sähkönkulutustaan ja tarvittaessa muuttaa kulutustottumuksiaan. Lisäksi lanseerasimme verkkosivuillamme kartan, josta asiakas voi seurata verkonparannushankkeiden etenemistä. Palvelemme asiakkaitamme sähkönjakelun häiriötilanteissa ympärivuorokautisesti.

Asiakaskokemuksen johtamisen ammattilaisverkosto CXPA Finland palkitsi työmme asiakaskokemuksen johtamisen kehittämiseksi. Caruna nousi kolmannelle sijalle ja oli vuoden nousija CXPA Finlandin vuosittaisessa Asiakaskokemuksen johtaminen Suomessa –selvityksessä.
 

Case: Caruna kuuntelee asiakkaitaan entistä herkemmällä korvalla


 
Caruna kehittää aktiivisesti asiakaspalveluaan, ja yhtiö palkittiin asiakaskokemuksen johtamisen kehittämisestä CXPA Finland -tutkimuksessa.

Kun Carunan asiakkaan Tuija Rantalan lamput alkoivat keväällä 2016 pamahdella hajalle, hän alkoi epäillä, että sähkön jakelussa on jotain vikaa. Siitä alkoi kuukausia kestänyt vian selvittely Carunan kanssa. Sen seurauksena Rantalan lähipiirissä alkoi levitä lentävä lause “tämähän toimii kuin Carunalla”.

Rantalan kaltaiset tapaukset otetaan Carunassa tosissaan. Vuoden 2015 loppupuolella Carunassa käynnistettiin asiakasstrategiatyö, jonka toteuttamiseen on kuulunut laajamittaisten asiakastutkimusten tekeminen. Siksi myös Rantala kutsuttiin Carunan syksyn kick-off-päivään kertomaan omista kokemuksistaan.

”Kiitos siitä, että Carunalla on tahtotila tehdä asioita paremmin, ja siitä ettei olla välinpitämättömiä”, Rantala sanoo ja kertoo yllättyneensä kutsusta.

Carunan asiakaskokemusten kehitystyön tavoitteena on parantaa ja nopeuttaa asiakaspalvelua niin, että kukin asiakas pääsisi mahdollisimman sujuvasti selvittämään asiaansa oikean henkilön kanssa. Rantala kertoo jonottaneensa jopa viisi minuuttia puhelinvaihteessa. Lopulta kun hän kuukausien päästä sai vahvistuksen, että mittaukset on tehty, eikä jakelussa pitäisi olla vikaa. Vika oli korjaantunut kuin itsestään.

”Asiakkaat odottavat meiltä ensisijaisesti sähkön toimitusvarmuutta, kohtuullista hinnoittelua ja vaivattomuutta sekä ennen kaikkea ammattitaitoista apua nopeasti. Saamme palautetta toimitusaikojen pituudesta sekä asiakaspalvelun tavoitettavuudesta, ja tänä vuonna olemme huomanneet, että jo kaksi minuuttia on liian pitkä aika odottaa, asiakkuusjohtaja Katriina Kalavainen selventää.

Marraskuussa 2016 Carunan sivuilla otettiin käyttöön chat-kanava. Kalavaisen mukaan siitä on tullut paljon positiivista palautetta, sillä asiakas saa sen avulla vastauksen kysymyksiinsä nopeasti, ja se korvaa monessa tilanteessa sähköpostin.

”Jatkossa pyrimme ohjaamaan asiakkaat segmenttikohtaisesti asiantuntijalle. Tavoitteena on, että jos esimerkiksi kunnan edustaja ottaa yhteyttä liikennevalojen rakentamiseen liittyen, hänellä olisi selkeä käsitys siitä, kenelle soittaa. Tämän me teemme yhteistyössä koko Carunan sisällä”, Kalavainen sanoo.

CPXA Finlandin kyselyyn vastasi yhteensä 88 asiakaskokemuksen johtamisen ammattilaista 74 yrityksestä. Tutkimus tehtiin Suomessa tänä vuonna jo neljättä kertaa. Parhaan asiakaskokemuksen johtamisen palkinnon sai TeliaSonera, toisen SOK ja Caruna oli jaetulla kolmannella sijalla HUS-Kuvantamisen ja Elisan kanssa.

Asiakastyytyväisyys

Mittaamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti. Vuonna 2016 toteutimme NPS-kyselyn (Net Promoter Score) kaikista asiakaspalveluun tulevista yhteydenotoista edellisvuosia kattavamman tuloksen saamiseksi. Vuoden 2016 NPS-tulos oli -12,5 (asteikolla -100:sta +100:aan), mikä oli merkittävästi huonompi kuin edellisenä vuonna. Suhtaudumme kehityssuuntaan vakavasti ja tärkein toimenpide on ohjelma asiakaskokemuksen kehittämiseksi. Vuonna 2017 NPS nostetaan yhdeksi Carunan yhteisistä toiminnan avainmittareista.

Mittaamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti.

Seuraamme säännöllisesti asiakaspalvelun tavoitettavuutta, palvelutasoa, jonotusaikaa ja kokonaiskontaktien määrää, vikapalvelun tavoitettavuutta, asiakaslähtöisten töiden läpimenoaikaa sekä mittaustietojen oikeellisuutta laskutuksessa. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti näiden tietojen pohjalta.

Asiakkaiden syrjimättömyys

Noudatamme asiakassopimuksissamme asiakasryhmittäin ja sopimustyypeittäin yhdenmukaista ja tasapuolista käytäntöä. Verkkopalvelujemme hinnat ja sopimusehdot ovat tasapuolisia ja syrjimättömiä kaikille verkon käyttäjille ja ne ovat saatavilla verkkosivuillamme. Verkkopalveluidemme ehdot perustuvat yleisiin viranomaisen hyväksymiin ehtoihin.

Turvaamme omalta osaltamme edellytykset hyvin toimiville sähkömarkkinoille kohtelemalla sähkönmyyjiä ja muita markkinaosapuolia tasapuolisesti. Henkilökuntamme on koulutettu ottamaan vaatimukset huomioon niin asiakaspalvelutilanteissa kuin tietojenkäsittelyssä.

Verkkopalvelujemme hinnat ja sopimusehdot ovat tasapuolisia ja syrjimättömiä kaikille verkon käyttäjille.

Raportoimme Energiavirastolle vuosittain toimenpiteemme, joilla varmistamme toimintamme syrjimättömyyden asiakkaitamme, sähkönmyyjiä sekä markkinaosapuolia kohtaan. Toimitimme vuoden 2015 raportin määräaikaan mennessä toukokuussa 2016 ja julkaisimme sen myös verkkosivuillamme. Vuotta 2016 koskeva raportti valmistuu ja toimitetaan Energiavirastolle viimeistään 31.5.2017.

Energiavirastolle tehdään vuosittain yksittäisiä kanteluita esimerkiksi sähköliittymiin liittyen. Carunan 1.3.2016 toteuttaman hinnoittelumuutoksen seurauksena Energiavirasto on tutkinut Carunan menettelyä ja hinnoittelua. Ratkaisuissaan se on todennut Carunan toimineen sähkömarkkinalain mukaisesti ilmoittaessaan korotuksista ja huomioineen hinnoittelumuutoksissaan tasapuolisuus- ja syrjimättömyysvaatimukset.

Kuluttajariitalautakunnalle tehtyjen ratkaisupyyntöjen johdosta Kuluttajariitalautakunta linjasi täysistunnossaan kolmen eri asumismuotoa edustavan tapauksen osalta Carunan siirtohintojen korotusten kohtuullisuutta. Ratkaisuissaan se ei katsonut korotuksia kohtuuttomiksi. Täysistuntopäätökset linjaavat lautakunnan ratkaisukäytäntöä.

Yhteiskunnallinen roolimme

Nyky-yhteiskunnan toiminnan edellytys on luotettava sähkönsaanti. Olemme keskeinen osa suomalaista perusinfrastruktuuria ja huoltovarmuutta. Luomme perusedellytykset elinkeinoelämälle ja yhteiskunnallisille palveluille sekä asiakkaidemme sujuvalle arjelle.

Huoltovarmuus

Caruna on Suomen suurimpana jakeluverkonhaltijana huoltovarmuuskriittinen yritys. Huoltovarmuus tarkoittaa kykyä selviytyä häiriötilanteissa ja kriisioloissa mahdollisimman vähin erityisjärjestelyin ja haitoin. Varaudumme ylläpitämään sähkönsiirron toimituskykyä nykyisellä toimitusvarmuustasolla pitkittyvänkin kriisin aikana. Investoimalla sähköverkon luotettavuuteen varmistamme huoltovarmuuden ja sähköntoimituksen jatkuvuuden etenkin ilmastollisissa ongelmissa.

Investoimalla sähköverkon luotettavuuteen varmistamme huoltovarmuuden ja sähköntoimituksen jatkuvuuden etenkin ilmastollisissa ongelmissa.

Voimahuollon eli energian tuotannon, siirron ja jakelun yrityskohtaista varautumista ja valmiussuunnittelua johtaa Huoltovarmuuskeskuksen voimatalouspooli. Voimatalouspoolin keskeisin tehtävä on luoda normaalioloissa valmius valtakunnan voimahuollon turvaamiseen poikkeusolojen aikana ja varautua johtamaan ja toteuttamaan kriisiaikana voimahuoltoa etukäteen laadittujen ja testattujen suunnitelmien perusteella valtioneuvostolta saamiensa tehtävien ja valtuuksien mukaisesti.

Huoltovarmuuskeskuksen Voimatalouspoolin alaisten aluepoolien toiminnan myötä olemme mukana alueellisen varautumisen ALVAR-toimikunnassa. Lisäksi kuulumme muun muassa Viestintäviraston Häiriötilanteiden yhteistyöryhmään (HÄTY) ja huoltovarmuuskriittisten toimijoiden Krivat-yhteistyöryhmään. Osallistuimme vuoden aikana yhteensä kuuteen viranomaisen koordinoimaan yhteisharjoitukseen.

Myös useat asiakkaistamme ovat viranomaisen huoltovarmuuskriittisiksi luokittelemia toimijoita. Huomioimme erityisesti näiden asiakkaiden sähkön saannin poikkeuslainsäädännön aikana.

Taloudelliset vaikutukset

Toiminnallamme on suoria ja epäsuoria taloudellisia vaikutuksia. Carunalla on 270 työntekijää, ja vuonna 2016 työllistimme suoraan 2 000 urakoitsijaa projekteissa eri puolilla Suomea. Välillisesti työllistämme lisäksi 4 000 henkilöä.

Taloudellinen lisäarvo yhteiskunnalle

Toimintamme merkittävimmät suorat rahavirrat syntyvät sähkönsiirtomaksuista, ostoista palvelun ja tavarantoimittajilta, korvauksista rahoittajille ja verkon uusimis- ja ylläpitoinvestoinneista, henkilöstön palkoista sekä veroluonteisista maksuista.

Tutustu tarkemmin Carunan tuottamaan taloudelliseen lisäarvoon.

Epäsuorat taloudelliset vaikutukset

Noudatamme verojen maksamisessa, keräämisessä, tilittämisessä sekä raportoinnissa Suomen lainsäädäntöä.

Noudatamme verojen maksamisessa, keräämisessä, tilittämisessä sekä raportoinnissa Suomen lainsäädäntöä. Keskeinen tekijä Carunan verojen hoidossa on laadukas ja oikea-aikainen veroilmoitusten ja muiden lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen.

Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen liiketoiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veronluontoisia maksuja. Välittömien ja välillisten verojen lisäksi Carunan verojalanjäljessä on raportoitu työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset sekä sosiaaliturvamaksut.

Yhteenveto verojalanjäljestä kattaa sellaiset verot ja veroluonteiset maksut, joissa Carunalla on lakisääteinen velvoite maksaa tai kerätä kyseinen vero tai maksu. Sen sijaan sellaisia veroja, jotka sisältyvät tuotteen tai palvelun ostohintaan ja joista Carunalla ei ole lakisääteistä ilmoitusvelvollisuutta, ei ole sisälletty yhteenvedon tietoihin.

Tutustu tarkemmin Carunan verojalanjälkeen.

Sidosryhmäyhteistyö

Olennaisimpia vastuullisuusasioita määritellessämme olemme tunnistaneet tärkeimmät sidosryhmämme ja heidän odotuksensa Carunaa kohtaan. Tavoitteenamme on avoin ja tasapuolinen vuoropuhelu kaikkien sidosryhmien kanssa. Keräämme palautetta sidosryhmiltämme vuosittain toteutettavalla mainetutkimuksella. Vuodesta 2017 eteenpäin toteutamme mainetutkimuksen puolivuosittain keskeisimmille sidosryhmillemme.

Merkittävimmät sidosryhmämme sekä sidosryhmävuorovaikutuksen muodot on esitelty oheisessa taulukossa.

Sidosryhmä Odotukset Carunaa kohtaan Carunan toimenpiteet 2016
Henkilöstö
 • Työssä kehittyminen
 • Hyvinvoinnin ja työmotivaation ylläpito
 • Kaiku-henkilöstötutkimus ja kolme Pulssi-kyselyä
 • Uusi, joustavampi tavoite- ja kehityskeskustelumalli
 • Koko henkilöstön Day 3  -strategiapäivä, esimiespäivä ja asiakaskokemuksen koulutuspäivä
 • Työhyvinvointisuunnitelman toteuttaminen mm. energiamittauksilla
Asiakkaat
 • Ammattitaitoinen, ystävällinen ja palveluhaluinen asiakaspalvelu
 • Tiedottaminen muutos- ja häiriötilanteissa
 • Nopea viankorjaus
 • Luotettava laskutus
 • Kohtuullinen hinnoittelu

 

 • Asiakaspalvelun läsnäolon vahvistaminen sosiaalisessa mediassa ja chat-kanavan käyttöönotto
 • Asiakkaiden liittäminen sähkövahtipalveluun, jolloin asiakasta tiedotetaan sähköverkon vioista tekstiviestillä
 • Sähköisten palvelukanavien kehittäminen ja projektikartan lanseeraus
 • Hinnoittelun kohtuullisuuden jatkuva tarkastelu Energiaviraston kanssa
 • Säännöllinen NPS-mittaus ja toimialan yhteinen asiakastyytyväisyysmittaus
 • Asiakaskokemusryhmän perustaminen
Urakoitsijat, alihankkijat ja yhteistyökumppanit
 • Yhteistyön avoimuus ja ennakoitavuus
 • Sovituista asioista kiinnipitäminen
 • Aktiivinen yhteistyön kehittäminen
 • Syrjimättömyys ja toimivien markkinoiden ylläpito
 • Laajat hankekokonaisuudet

 

 • Asiakaskohtaamisen verkkokurssi
 • Yhteistyön ylläpito ja kehittäminen systemaattisen toimittajasuhteiden hallinnointimallin mukaan
 • Tuote- ja sopimuskäytäntöjen kehittäminen aktiivisen yhteistyön pohjalta
 • Julkisen hankinnan periaatteiden noudattaminen ja hyödyntäminen
 • Viisi toimittaja-auditointia
Viranomaiset ja päättäjät (Ministeriöt, Energiavirasto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, poliittiset päättäjät ja kunnat)
 • Lainsäädännön ja viranomaisvaatimusten noudattaminen
 • Sähköverkon toimintavarmuuden ylläpito
 • Vastuullinen ja läpinäkyvä toiminta
 • Aktiivinen vuorovaikutus
 • Lainsäädännön ja viranomaissäännösten noudattaminen ja niiden kehittämiseen osallistuminen
 • Viranomaisraportointi, kuten verkon rakennetietojen raportointi sekä tilinpäätöstietojen ja teknisten tunnuslukujen raportointi ja sähköverkon kehittämissuunnitelman laadinta Energiavirastolle
 • Lausuntojen antaminen viranomaispäätöksiä ja valmistelua varten
 • Suunnitelmallinen ja jatkuva yhteistyö kuntapäättäjien ja kuntien virkamiesten kanssa
Toimialajärjestöt ja alan yhteistyökumppanit
 • Toimialan kehittäminen
 • Asiantuntijana toimiminen
 • Aktiivinen vuorovaikutus
 • Toimialajärjestöissä (Eurelectric, EDSO, Energiateollisuus ry) edustaminen
 • Yhteistyö ja alan edunvalvontaan osallistuminen
 • Toimikunnissa ja työryhmissä toimiminen (Eurelectricin ja EDSO:n työryhmät, ET:n verkkovaliokunta, asiakkuus-, verkko-omaisuus- ja regulaatiotoimikunta, Fingridin neuvottelukunta)
Etujärjestöt ja kansalaisjärjestöt
 • Yhteistyön kehittäminen energia-asioissa
 • Toimialan tunnetuksi tekeminen
 • Yhteistyö esim. Elfin, Suomen Yrittäjien, Elinkeinoelämän Keskusliiton, Omakotiliiton, MTK:n ja SLC:n sekä WWF Suomen kanssa
Poliittiset vaikuttajat
 • Avoin ja luotettava kumppani energia-asioissa
 • Toimialan kehittäminen
 • Säännöllinen yhteydenpito keskeisiin energiavaikuttajiin ja poliittisiin päätöksentekijöihin
 • Ajankohtaisten asioiden taustoittaminen päättäjille
Viranomaiset (pelastuslaitokset, poliisi, Huoltovarmuuskeskus, puolustusvoimat)
 • Varautumisesta kertominen pelastuslaitoksille
 • Suorien yhteystietojen välittäminen pelastuslaitoksille ja poliisille
 • Varautumis- ja valmiussuunnitelman laadinta Huoltovarmuuskeskukselle kahden vuoden välein
 • Osallistuminen sidosryhmien seminaareihin ja harjoituksiin
 • Varautumistiedotteiden lähettäminen jokaisesta valmiustilan nostosta
 • Viranomaispuhelinnumeroiden toimittaminen pelastuslaitoksille ja poliisille
 • Varautumis– ja valmiussuunnitelman toimittaminen Huoltovarmuuskeskukselle
 • Osallistuminen kuuteen viranomaisten järjestämään valmiusharjoitukseen, 12 Huoltovarmuuskeskuksen voimatalouspoolin aluepoolien kokoukseen, 17 alueellisen varautumisen toimikuntien (ALVAR) sekä kahteen Häiriötilainteiden yhteistoimintaryhmän (HÄTY) kokoukseen sekä Krivat-yhteistyöhön
 • Luennoiminen alueellisilla maanpuolustuskursseilla kolmesti
Omistajat
 • Yhtiön arvon kasvattaminen kestävällä tavalla
 • Valitun strategian toteuttaminen
 • Hyvä hallinnointitapa
 • Yhdeksään hallituksen kokoukseen ja seitsemään valiokuntakokoukseen osallistuminen osana hallitustyöskentelyä
 • Säännöllinen henkilökohtainen yhteydenpito
 • Carunan toimintaohjeiden ja politiikkojen noudattaminen
Rahoittajat
 • Lakien ja viranomaisvaatimusten noudattaminen
 • YK:n ihmisoikeuksien, kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimusten, UK:n lahjonnanvastaisten periaatteiden sekä YK:n Global Compact -aloitteen noudattaminen
 • Vahvan luottoluokituksen säilyttäminen
 • Avoin viestintä ja taloudellisesta tilanteesta tiedottaminen

 

 • Puoli- ja kokovuosiraportointi
 • Compliance-sertifikaatit
 • Toimintaohjekoulutus ja muiden sisäisten koulutusten järjestäminen
 • Toiminnan tuloksellisuuden ja vahvan kassavirran ylläpito
 • Noin 30 tapaamisen järjestäminen luottoluokittajien, pankkien ja rahoitusinstituutioiden kanssa
Media
 • Avoin ja proaktiivinen viestintä
 • Asiantuntijoiden hyvä tavoitettavuus haastatteluja varten
 • Nopea ja helppo tiedonhaku
 • Mediakontaktien päivystysnumeroon vastaaminen
 • Lehdistötiedotteiden lähetys
 • Häiriötiedotteiden julkaisu caruna.fi-sivustolla
 • Tapaamisten järjestäminen medioiden kanssa
 • Virtuaalitiedotustilaisuudet suuren yleisön kannalta kiinnostavimmista aiheista

Tapaamme lisäksi Carunan toiminnan kannalta keskeisimpien ympäristöjärjestöjen edustajia sekä maanomistajia hankekohtaisesti.

Sponsorointi

Perusperiaatteenamme on jakaa sponsoroinnilla hyvää energiaa verkkoalueillamme. Sponsoroinnin perustana ovat Carunan arvot: asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, yhteistyö ja tuloksellisuus.

Sponsoroinnin perustana ovat Carunan arvot: asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, yhteistyö ja tuloksellisuus.

Caruna kohdistaa tukensa nuorisourheiluun. Vuosina 2016–2019 pääyhteistyökumppaninamme toimii Suomen Jääkiekkoliitto. Toimimme vuodenvaihteessa 2015–2016 Helsingissä pelattujen jääkiekon nuorten maailmanmestaruuskilpailujen suomalaisena pääyhteistyökumppanina.

Vuoden 2016 alussa laajensimme yhteistyötä Suomen Jääkiekkoliiton kanssa. Yhteistyöllä haluamme edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja jääkiekkotoimintaa seuroissa ympäri Suomen sekä nostaa esille seuratoiminnassa arvokasta työtä tekevät vapaaehtoiset.

Merkittävin panostuksemme lasten ja nuorten jääkiekkotoimintaan kaudella 2016–2019 on 10–17-vuotiaille jääkiekosta kiinnostuneille nuorille suunnattu Easy Hockey, Sponsored by Caruna –harrastekiekkotoiminta. Tutkimukset osoittavat, että lapsia ja nuoria on hyvä kannustaa harrastamaan eri lajeja kattavasti ja harrastustoiminnan tulisi pyrkiä monipuolisuuteen. Easy Hockeyssä ei ole menestystavoitteita eikä harjoituspakkoa. Pelaajat itse päättävät, millä tavalla he haluavat jääkiekkoa harrastaa.
 

Case: Jääkiekon nuorten MM-kisojen kummina Caruna tukee vapaaehtoisten joukkuehenkeä

Helsingissä vuoden 2016 alussa järjestetyt jääkiekon nuorten MM-kisat tekivät historiaa rikkomalla Euroopan kävijäennätyksen. Helsingin jäähalliin ja Hartwall Areenaan kokoontui yhteensä 215 225 lätkäfania. Carunalla oli kunnia toimia kisojen pääyhteistyökumppanina ja vapaaehtoisten suojelijana.

”Halusimme mukaan kisoihin siksi, että saimme kohdistaa sponsorointimme nuoriin ja vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoiset tekevät todella arvokasta työtä, ja se on ehdottomasti huomioimisen arvoista”, Carunan viestintäjohtaja Henna Tuominen kertoo.

Kisojen kulisseissa touhusi ahkerasti yli 400 hengen vapaaehtoistiimi. Vapaaehtoiset huolehtivat esimerkiksi tuomareiden kuljettamisesta hotellilta hallille, avustivat tulospalvelua sekä toimivat ensiapu- ja lääkintätehtävissä. Ahkeria vapaaehtoisia ei haitannut edes se, että kisat osuivat joulupyhien kanssa päällekkäin.

”Olin mukana Lappeenrannassa viime vuonna alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa, ja pidin tekemisestä ja tunnelmasta niin paljon, että halusin auttaa tänäkin vuonna. On hienoa päästä seuraamaan pelejä kulissien takaa, se tarjoaa lajiin eri näkökulman”, kertoo yksi vapaaehtoisista, lääkintätiimin jäsen Eveliina Montonen.

Jääkiekon nuorten MM-kisoista alkoi kolmivuotinen yhteistyö Carunan ja Jääkiekkoliiton välillä. Vuosien 2016–2019 pääyhteistyökumppanina Caruna tukee erityisesti lasten ja nuorten liikuntaa seuroissa ympäri Suomen sekä nostaa esille seuratoiminnassa arvokasta työtä tekevät vapaaehtoiset.

Tutkimukset osoittavat, että lapsia ja nuoria on hyvä kannustaa harrastamaan eri lajeja kattavasti, ja harrastustoiminnan tulisi pyrkiä monipuolisuuteen.

”Haluamme kannustaa lapsia ja nuoria liikkumaan. 10–17-vuotiaille suunnattu Easy Hockey tarjoaa nuorille mahdollisuuden nauttia pelaamisesta kerran viikossa. Se jättää aikaa muillekin harrastuksille. Toimintaan osallistumisen kynnys on matala, sillä osallistujat tarvitsevat vain luistimet, mailan, ristikollisen kypärän ja kaulasuojan”, Tuominen sanoo.