Carunan vuosi 2016

Sähköverkko on osa yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria. Luotettavan sähkönsiirron takaaminen on Carunan perustehtävä. Teemme sen toimintamme taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön vaikuttavat tekijät sekä sidosryhmiemme odotukset huomioiden. Tässä raportissa kerromme vuoden 2016 taloudellisten tietojen lisäksi toiminnastamme GRI:n G4-raportointiohjeistoa soveltaen.

On this site, you can view lesson plans for a variety of grade levels and subjects, discuss google https://custom-my-paper.com/ earth teaching tactics with fellow educators, see student-created work, and read how other teachers are using google earth in the classroom