Carunan vuosi 2016

Sähköverkko on osa yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria. Luotettavan sähkönsiirron takaaminen on Carunan perustehtävä. Teemme sen toimintamme taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön vaikuttavat tekijät sekä sidosryhmiemme odotukset huomioiden. We propose apa papers for sale. Tässä raportissa kerromme vuoden 2016 taloudellisten tietojen lisäksi toiminnastamme GRI:n G4-raportointiohjeistoa soveltaen.

adultsearch.com